Pelastustoimi

Suomessa on 22 pelastustoimen alueetta, jotka tuottavat ympärivuorokauden turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa.

Pelastuslaitosten tehtäviin kuuluu:

 • Ylläpitää pelastustoimen tehtäviä varten pelastustoimen järjestelmää
 • Huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista pelastus- ja onnettomuustehtävistä sekä syntyneiden vahinkojen rajoittamisesta
 • Huolehtia pelastustoimen alaan kuuluvasta valistuksesta ja neuvonnasta sekä toimia asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa
 • Huolehtia pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä sekä palotarkastuksista
 • Huolehtia osaltaan varautumiseen ja väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä ja ylläpitää niiden edellyttämää valmiutta
  Yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa
 • Huolehtia osaltaan pelastustoimen päätoimisien ja vapaaehtoishenkilöstön kouluttamisesta
 • Sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen asiasta laadittujen sopimusten puitteissa sekä ensivastetoiminta sopimusten mukaisesti alueilla, joissa hoitovälineillä varustettu palo-auto tavoittaa äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen hätätilapotilaan ennen sairasautoa
 • Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntatehtävät maa- ja merialueilla ao. säädösten edellyttämällä tavalla
 • Antaa toimialaansa kuuluvaa virka-apua ja osaamista muiden viranomaisten käyttöön.

Pelastustoimi_Vaakuna