Tarjouspyynnöt

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle osoitetut tarjoukset on toimitettava kirjallisena ja suomenkielisinä suljetuissa kirjekuorissa tarjouspyynnöissä mainittuihin ajankohtiin mennessä. Mukaan tulee liittää tarjouspyynnöissä mainitut liitteet.

 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne miehistöautosta nro 2 31.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Tarjoavan yrityksen tiedot

Tekniset vähimmäisvaatimukset

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne miehistöautosta nro 1 31.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Tarjoavan yrityksen tiedot

Tekniset vähimmäisvaatimukset

Vaihtoauto 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta 31.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Tarjoavan yrityksen tiedot

Tekniset vähimmäisvaatimukset

Vaihtoauto

 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos julkaisee tarjouspyyntönsä omien Internet-sivustojen lisäksi seuraavissa paikoissa: