Tarjouspyynnöt

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle osoitetut tarjoukset on toimitettava kirjallisena ja suomenkielisinä suljetuissa kirjekuorissa tarjouspyynnöissä mainittuihin ajankohtiin mennessä. Mukaan tulee liittää tarjouspyynnöissä mainitut liitteet.

 

 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos julkaisee tarjouspyyntönsä omien Internet-sivustojen lisäksi seuraavissa paikoissa: