Tarjouspyynnöt

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle osoitetut tarjoukset on toimitettava kirjallisena ja suomenkielisinä suljetuissa kirjekuorissa tarjouspyynnöissä mainittuihin ajankohtiin mennessä. Mukaan tulee liittää tarjouspyynnöissä mainitut liitteet.

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta 31.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Tekninen erittely 

Yhteenvetolomake

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne säiliöautosta 31.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Tarjoavan yrityksen tiedot

Tekniset vaatimukset ja yhteenvetolomake

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne säiliösammutusautosta 31.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Tarjoavan yrityksen tiedot

Tekniset vaatimukset ja yhteenvetolomake

 

 

 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos julkaisee tarjouspyyntönsä omien Internet-sivustojen lisäksi seuraavissa paikoissa: