Tarjouspyynnöt

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle osoitetut tarjoukset on toimitettava kirjallisena ja suomenkielisinä suljetuissa kirjekuorissa tarjouspyynnöissä mainittuihin ajankohtiin mennessä. Mukaan tulee liittää tarjouspyynnöissä mainitut liitteet.

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne säiliöautosta 16.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Tarjoavan yrityksen tiedot (liite 1)

Tekniset vaatimukset ja yhteenvetolomake (liite 2)

 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos julkaisee tarjouspyyntönsä omien Internet-sivustojen lisäksi seuraavissa paikoissa: