Tarjouspyynnöt

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle osoitetut tarjoukset on toimitettava kirjallisena ja suomenkielisinä suljetuissa kirjekuorissa tarjouspyynnöissä mainittuihin ajankohtiin mennessä. Mukaan tulee liittää tarjouspyynnöissä mainitut liitteet.

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdeksan (8) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista 27.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

 Tarjoavan yrityksen tiedot

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä 20.7.2018 klo 15.00 mennessä.  

Tarjouspyyntö

Tarjoavan yrityksen tiedot

Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne öljyntorjuntakalustosta 29.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Tarjoavan yrityksen tiedot

Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos julkaisee tarjouspyyntönsä omien Internet-sivustojen lisäksi seuraavissa paikoissa: