Juhannuskokkojen polttaminen

Juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, mikäli metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa tai palon vaara ei muuten ole ilmeinen (esim. kovan tuulen takia tms.) ja turvallisuusasiat on asianmukaisesti huomioitu.

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana avotulta ei saa sytyttää. Yksityisen juhannuskokon poltosta ei tarvitse ilmoittaa pelastuslaitokselle, mutta suuremmista yleisistä juhannuskokoista (esim. kyläkokot) on tehtävä ilmoitus tilannekeskukseen 020 1111 400. Tulen sytyttäjä ja käyttäjä on aina vastuussa polttamisen turvallisuudesta.

Avopolton ohjeistaminen kuuluu kuntien ympäristöviranomaisille. Yleensä taajama-alueilla avotulen teko on kielletty. Polttamisessa tulee noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräystä tai vastaavaa ympäristöviranomaisen antamaa ohjetta. Itä-Uudenmaan pelastusalueen kuntien jätehuoltomääräykset löytyvät sivun: Risujen poltto-ohjeet oikeassa reunassa olevien linkkien takaa.

Pelastusviranomaiset eivät myönnä avotulen tekolupia.

Juhannuskokon paikka on valittava siten, ettei lähellä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa. Turvallisin paikka kokolle on kallio, hiekkaranta tai vedessä oleva lautta. Tuulen suunta on huomioitava siten, ettei kokosta lentävät kipinät sytytä tulipaloja. Polttoa on valvottava koko palamisajan. Avotulen teossa on aina varauduttava myös tulen sammuttamiseen. Alkusammutusta varten on paikalle varattava vesiämpäreitä. Lopuksi palojätteet on sammutettava vedellä.