Kerrostalon varastointi- ja säilytysohjeet

Kerrostalon varastointi- ja säilytysohjeet perustuvat Pelastuslain (379/2011) 9§. Kemikaaleihin liittyvät ohjeet perustuvat Valtio-neuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012 45§) Ilotulitteita ja muita räjähdystarvikkeita käsittelevä ohjeistus perustuu Räjähde-asetukseen (473/1993, 71§.) 

Porrashuoneet ja muut sisäiset käytävät

Porrashuoneissa ja muissa sisäisissä käytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa (Pelastuslaki 379/2011 9§.)

Lastenrattaat, rollaattorit yms. säilytetään kotona tai erillisessä varastossa, ei koskaan porraskäytävässä.

Palavat nesteet, nestekaasu ja ilotulitteet

Yhteisissä ullakkotiloissa, verkkovarastoissa tai kellarikopeissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, nestekaasua tai muita palavia kaasuja.

Palavia ja helposti syttyviä nesteitä ja aerosoleja saa säilyttää asunnossa yhteensä enintään 25 litraa ja nestekaasua enintään 25 kiloa

(Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012 45§.)

Ilotulitteita ja muita räjähdystarvikkeita ei saa säilyttää ullakko-tiloissa, yhteisissä tiloissa tai asuntokohtaiseen säilyttämiseen varatuissa tiloissa. Ilotulitteita saa pitää kotona lukitussa kaapissa enintään 5 kiloa (Räjähdeasetus 473/1993, 71§.)

Määrä tarkoittaa ilotulitteissa olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muutettuna noin 20 kiloa.

Autonrenkaat

Autonrenkaita saa omassa häkkikomerossa säilyttää yhden rengaskerran. Taloyhtiöillä voi kuitenkin olla omat säännöt siitä, saako kerrostalon häkkivarastossa säilyttää auton renkaita.