Kulotusohjeet

Pelastuslain (379/2011), 8§ mukaan kulotuksesta tulee aina ilmoittaa ennakkoon sille pelastusviranomaiselle, jonka alueella kulotus suoritetaan. Ilmoituksen tekijänä toimii kulotuksen suorittaja.

Toimintaohjeet kulottajalle:

Täytä sivun oikealla puolella oleva Ilmoitus metsämaan kulo-tuksesta. Tarvittaessa saat lomakkeen paperiversiona noutamalla sen lähimmästä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimipisteestä.

Toimita kulotusilmoituslomake Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kulotuksen aloittamista. Tilannekeskus sijaitsee Porvoon pelastusasemalla.  Täytetty lomake toimitetaan pelastuslaitokselle faksilla, sähköpos-tilla tai kirjepostina. Kulotusilmoituksia ei oteta vastaan puhelimi-tse. Pelastusviranomaiset neuvovat avotulen pitoa koskevista turvallisuusjärjestelyistä ja pelastuslain säädöksistä.

Älä soita hätänumeroon 112 tai hätäkeskuksen vaihteeseen kysyäksesi kulotukseen liittyviä neuvoja. Joissain kunnissa kulo-tuksesta ja roskien polttamisesta taajaman ulkopuolella tulee ilmoittaa myös ympäristölautakunnalle. Tästä saat tietoa oman kuntasi kautta.