Nuohous

Pelastuslain (379/2011) 13 §:n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja hormit on nuohottu sekä ilmanvaihtokanavat ja - laitteistot on huollettu ja puhdistettu.

Rakennuksen omistaja tai haltija on velvollinen esittämään tarvit-taessa pelastusviranomaiselle kirjallisen dokumentin suoritetusta nuohoustyöstä (käytännössä nuohoojan tekemä nuohoustodistus tai kuitti). Nuohouksessa noudatetaan Nuohousalan Keskusliitto ry:n antamia nuohoustyöohjeita.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus on huolehtia myös, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kattotikkaat ja - sillat ovat säädösten mukai-set ja kunnossa. Kattotikkaita ja -siltoja koskevat säädökset löytyvät F2 Rakennusten käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2001 määräyskokoelmasta.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta on vapauttanut nuohous-piirit vapaaseen kilpailuun (sopimusperusteinen järjestelmä), joten rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta kenen tahansa nuohous-palveluja tuottavan yrityksen kanssa.

Vapautettu nuohous koskee Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kuntien alueita.
Alueella toimivien nuohoojien yhteystietoa voi hakea mm. mainoksista, Internetistä, numerotiedustelusta.

Nuohoojan tehtäviin kuuluvat varsinaisen nuohoustyön lisäksi tulisijojen ja hormin kunnon tarkastus. Nuohoojien yhteystietoja, sekä tietoa nuohouksesta, nuohoustyöohjeista ja tulisijan käytöstä löydät Nuohousalan keskusliiton sivuilta http://www.nuohoojat.fi/