Nuohoojat

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta on vapauttanut nuohouspiirit vapaaseen kilpailuun (sopimusperusteinen järjestelmä), joten rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta kenen tahansa nuohouspalveluja tuottavan yrityksen kanssa. Vapautettu nuohous koskee Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kuntien alueita.

Pelastuslain (379/2011) 63 §:n mukaan nuohoojan ammatin harjoittajalta ja hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Lisäksi nuohoojan ammattitutkintoa suorittava henkilö on koulutuksen aikana kolmen vuoden ajan kelpoinen toimimaan nuohoojana itsenäisesti, jos hän on suorittanut nuohoojan ammattitutkintoon kuuluvat tulisijojen ja savuhormien nuohousta ja kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailua koskevat osiot. Nuohouspalvelujen tuottajan tulee riittävällä tavalla ohjata ja valvoa ammattitutkintoa suorittavan henkilön itsenäistä nuohoustyötä.

Sopimusperusteisen järjestelmän piirissä tilaajan on syytä tarvittaessa pyytää nähtäväksi nuohouksen suorittajalta todistus pätevyydestä (esim. Nuohousalan keskusliiton kortti tai todistus sekä itsenäisesti työskentelevältä opiskelijalta ote opintosuoritteista, josta ilmenee laissa edellytettyjen opintojaksojen suorittaminen).

Tilaajan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että nuohousalan yrittäjä ylläpitää asianmukaisesti 10 vuoden ajan kohteen nuohoustietoja. Tiedot nuohouksen suorittamisesta ovat merkityksellisiä vakuutusturvan kannalta tulipalon aiheuttamien vahinkojen korvaamisen yhteydessä. 

Alueella toimivia nuohousalan yrityksiä

Lisäksi alueella toimivien nuohoojien yhteystietoa voi hakea mm. mainoksista, Internetistä, numerotiedustelusta tai nuohousalan keskusliiton sivuilta http://www.nuohoojat.fi/