Paloturvallisuuden itsearviointi

Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palo-tarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä (Pelastuslaki 379/2011 78 §). Edellä mainittuja muita valvonta-tehtäviä ovat pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaiset itsearvioinnit, jotka kiinteistön omistaja tai haltija tekee pelastusviranomaisen määräyksestä.

Paloturvallisuuden itsearviointi on tarkoitettu yhden tai kahden asunnon kiinteistöille.

Itsearviointimateriaaliin sisältyy pientalon paloturvallisuus-opas, jonka kohtiin viitataan itsearviointilomakkeessa. Opas on tarkoitettu antamaan neuvoa ja opastusta  asumisen turvallisuuteen ja helpottamaan itsearviointilomakkeen täyttöä. Pelastusviranomainen toivoo, että oppaasta on apua kodin turvallisuuden paranta-misessa.

Pelastuslaitos lähettää itsearviointilomakkeen, pientalon palo-turvallisuusoppaan ja palautuskuoren vuosittain tietyille rajatuille alueille. Itsearviointilomake on toimitettava palautuskuoressa pelastusviranomaiselle 30 päivän kuluessa kirjeen saapumisesta.

Lisätietoa: Päivystävä palotarkastaja: arkisin ma-pe klo 9:00-14:30  

Puh. 040 6312 916 

palotarkastaja (at) porvoo.fi