Palovaroitin

Palovaroitin on hyvä ja edullinen henkivakuutus tulipalon varalle. Se aktivoituu savuun ja antaa aikaa pelastautumiselle ja tulipalon sammuttamiselle.

Palovaroittimien määrä ja sijoittaminen

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellari-kerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroit-timella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Palovaroitin on asennettava niin, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittami-sessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaara aiheuttavat toiminnot.

Palovaroitin on sijoitettava niin, että varoitusääni kuuluu asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan.

  

Esimerkkejä palovaroittimen sijoituksesta:

Palovaroitin

 

Palovaroitin2 


Palovaroittimia käsittelevät säädökset

Pelastuslain 379/2011 17 §:n mukaan asunnot on varustettava palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat.

Palovaroittimien sijoittamista ja kunnossapitoa koskien on annettu 14.4.2009 sisäasiainministeriön asetus 239/2009 ja teknisiä ominaisuuksia koskien 29.4.2009 valtioneuvoston asetus 291/2009.

Uudisrakentamisen osalta on lisäksi 1.2.2009 jälkeen myön-nettyjen rakennuslupien osalta voimassa vaatimus palovaroit-timien kytkemisestä sähköverkkoon (koskee sähköverkkoon liitettyjä asuntoja) (RakMk E1 11.3.1).

Palovaroitin