Pelastustie

Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota käyttäen hälytysajo-neuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Mikäli ajoyhteys tai nostopaikka toteutetaan toisen kiinteistön puolelle, tulee pelastustiestä muodostaa kiinteistöjen välinen rasite-sopimus.

Pelastustie vaaditaan kaikille yli kolme kerroksisille rakennuksille ja varateille, jotka sijaitsevat yli 10m:n korkeudessa (Itä-Uuden-maan pelastuslaitoksen toimialueella pelastustie on järjestettävä kolmikerroksisiin ja sitä korkeampiin rakennuksiin). Pelastustie vaaditaan myös kohteisiin, joissa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle tavan-omaista suuremman vaaran. Teollisuus- tai korttelikokonaisuudet on tarkasteltava erikseen.