Risujen poltto-ohjeet

Itä- Uudenmaan pelastusalueella peltojen ja metsänhoidollisten kulotusten suorittamiseen sekä suurempien erien risunpoltosta tulee ottaa yhteys pelastuslaitoksen valvomoon puh.nro 020 1111 400. Valvomo antaa tarvittaessa ohjeita lupa- ja turvajärjestelyjä varten.

 

Pelastuslain (379/2011), 8§ mukaan kulotuksesta tulee aina ilmoittaa ennakkoon pelastusviranomaiselle. Pienistä risujen-poltoista ei tarvitse ilmoittaa pelastusviranomaiselle

 

Poltto-ohjeet

 

Oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen avopoltto on sallittua haja-asutusalueella.

 

Polttaminen on tapahduttava pienissä erissä valoisan aikana.

Poltosta ei saa aiheutua savuhaittoja tai palonvaaraa.

 

Avopoltto taaja-asutusalueella (asemakaava-alueella) ei yleensä ole sallittua.

 

Savuhaittojen ja palonvaaran takia ei yleensä anneta lupia polttamiseen.

 

Polttamisen sijasta suositellaan oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen kompostointia.

 

Kuntien ympäristö- ja jätehuoltomääräyksissä on yksityiskohtaisia määräyksiä oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen poltosta. Itä-Uudenmaan pelastusalueen kuntien ympäristö- ja jätehuoltomääräykset löytyvät tämän sivun oikeassa reunassa olevien linkkien takaa.

 

Polttopaikalle on aina varattava riittävästi alkusammutuskalustoa ja järjestettävä vartiointia.

 

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa.

 

Tulen sytyttäjä vastaa poltosta aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

Yhteiset jätehuoltomääräykset:

Askola, Pornainen, Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi ja Sipoo.

Yhteiset ympäristösuojelu- määräykset

Askola, Myrskylä, Pornainen,  ja Pukkila.

Kulotusohjeet

Kulottaminen