Tilapäismajoitus

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole voimassa olevan rakennusluvan mukaisesti hyväksytty yöpymis- tai majoituskäyttöön (esim. yökoulu).

Tilapäismajoitus on tällaisissa tiloissa mahdollista, mikäli turval-lisuusjärjestelyt on toteutettu asianmukaisesti ja pelastusviran-omainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoituskäyttöön. Majoituksen järjestäjän on ilmoitettava tilapäismajoituksesta vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Ilmoituksen toimittaminen:

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Sähköposti: palotarkastaja (at) porvoo.fi

Postiosoite: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Ruiskumestarinkatu 2, 06100 PORVOO

Ohjeet ja lomakkeet

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoon-tumistilassa

Tilapäismajoituksen tarkastus-lista

Tilapäismajoituksen ilmoitus-lomake

Huom! Tallenna ilmoituslomake nimellä ja toimita se sähköpostin liitteenä tai tulosteena kirjepostilla