Säteilyvaara

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys on Suomessa pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Säteilytilannetta tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi. Säteilyvaaratilanteesta ja toimintaohjeista tiedotetaan ihmisille viipymättä television ja radion välityksellä.

Säteilyvaarassa suojaudutaan samoin kuin muissakin ympäristö-onnettomuuksissa. Jos säteilyvaaratilanne vaatii nopeaa suojau-tumista, tiedotetaan siitä ihmisille ulkohälyttimillä annettavalla yleisellä vaaramerkillä. Tällöin on siirryttävä sisätiloihin ja kuunnel-tava televisiota ja radiota, joissa annetaan muut toimintaohjeet esimerkiksi joditablettien ottamisesta, elintarvikkeiden suojaa-misesta sekä ulkona liikkumisesta.

1. Siirry sisätiloihin

2. Sulje ovet ja ikkunat sekä ilmanvaihtolaitteet.

4. Avaa radio ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti

5. Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta

6. Vältä puhelimen käyttöä, ettei puhelinverkko kuormitu