Ohjeet vauriopuutilanteessa 

Vauriopuusta ilmoitetaan hätäkeskukseen mikäli vauriopuu tai -puut uhkaavat ihmishenkeä, omaisuutta tai ne ovat kaatuneet tien päälle ja estävät liikenteen.

Jos vauriopuu /-puut ovat kaatuneet sähkölinjan päälle, niitä ei saa mennä itse poistamaan sähköiskuvaaran takia. Tällöin asiasta ilmoitetaan oman alueen energiayhtiöön.

Mikäli puu on kaatuessaan katkaissut sähköjohdot ja ne roikkuvat maassa, vaara-alue on vähintään 20 metriä.

Mikäli omistat moottorisahan ja sinulla on riittävät sahankäsit-telytaidot, voit raivata puun pois tieltä. Muista kuitenkin, että puussa voi olla jännitteitä jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita kokemattomalle sahaajalle.

Moottorisahaa käytettäessä on tärkeää osata lukea runkojen ja oksien jännitykset, jotta katkontaa tehtäessä saha ei juutu kiinni tai jännittynyt runko lyö sahaajaa. Suurten juurakoiden alle on vaara jäädä etenkin, kun puut ovat kaatuneet myötärinteeseen.

Pelastuslaitos auttaa, jos puu on kaatunut tai uhkaa kaatua tien, rakennuksen ym. vastaavan kohteen päälle. Jos tuuli / myrsky on repinyt rakennuksen kattorakenteita, niin pelastuslaitos auttaa katon korjaamisessa / peittämisessä väliaikaisesti kuntoon.

Myrskyt voivat olla joskus varsin voimakkaita ja aiheuttavat paljon tuhoja. Myrskyjen aiheuttamat tehtävät ovat haasteellisia ja vievät aikaa, mutta kaikki tehtävät pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti.

  

Energiayhtiöiden vikailmoitusnumerot:

Keravan energian alueella puh. 020-7491600

Porvoon energian alueella puh. 020-690144

Kymenlaakson sähkön alueella puh. 05-7780222