Palvelut

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamat palvelut jakautuvat hallintoon, ensihoidon ja onnettomuuksien ehkäisyn sekä pelastustoiminnan tehtäväalueisiin. Hallinnon tehtävänä on johtaa pelastuslaitosta ja tuottaa tukipalveluita pelastuslaitoksen tarpeisiin. Onnettomuuksien ehkäisyn tehtäväalue tuottaa mm. palotarkastus- ja valistus- sekä neuvontapalveluita. Pelastustoiminnan tehtäväalue tuottaa kiireellisten onnettomuustilanteiden edellyttämiä palveluita kuten esim. sammuttaa tulipaloja, pelastaa ihmisiä ja omaisuutta sekä ympäristöä. Ensihoidontehtäväalue tuottaa sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluita.