Öljyntorjunta

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen kuuluu laaja alue Suomenlahden saaristoa. Öljykuljetukset Suomenlahdella ovat lisääntyneet nopeasti, ja ennusteen mukaan kuljetusmäärien kasvu jatkuu edelleen. Toistaiseksi Suomenlahti on välttynyt vakavalta öljyonnettomuudelta, mutta liikennemäärien kasvu lisää merkittävästi vakavan öljyonnettomuuden mahdollisuutta.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on useita satamia. Suurin niistä on Neste Oil Oyj:n Porvoon öljynjalostamon Kilpi-lahdessa sijaitseva satama, joka on tonnimäärältään Suomen suurin tuonti- ja vienti satama.

Mahdollisen öljyonnettomuuden varalle Itä-Uudenmaan pelastus-laitos kehittää jatkuvasti öljyntorjuntavalmiutta. Kontteihin sijoi-tettavaa öljyntorjuntakalustoa lisätään jolloin onnettomuuden sattuessa alueen kalusto voidaan nopeasti keskittää mahdolli-simman lähelle onnettomuuskohdetta. Öljyntorjuntaan tarkoitettuja veneitä on hajasijoitettu pitkin Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastuulla olevalle rannikko-alueelle

Myös maa-alueella sattuvaan öljyonnettomuuteen tulee varautua. Suurimmat riskit maa-alueella tapahtuvalle öljyonnettomuudelle aiheutuvat öljykuljetuksista maanteillä.

 

 IU18

Öljyntorjuntaa