Brandsäkerhetens självbedömningsblankett 

I sin lagstadgade tillsynsuppgift förrättar räddningsverket brandsyn och övriga tillsynsåtgärder (Räddningslag 379/2011 78 §). Övriga tillsynsåtgärder är självbedömning enligt räddningsverkets tillsynsplan. Dessa bedömningar görs på uppmaning av räddningsmyndigheten.

Brandsäkerhetens självbedömning är menad för fastigheter med en eller två bostäder.

För utförande av självbedömningen finns en brandsäkerhetsguide för småhus till vars punkter det hänvisas i självbedömningsblanketten. Brandsäkerhetsguiden är gjord för att ge råd för tryggt boende och för att underlätta ifyllandet av självbedömningsblanketten. Räddningsmyndigheten hoppas att guiden ska hjälpa Er att förbättra säkerheten i hemmet.

Varje år skickas blanketter för självbedömning, brandsäkerhetsguide för småhus och svarskuvert till fastigheter på förhandsbestämda områden.

Självbedömningsblanketten skall returneras i svarskuvertet till räddningsmyndigheten inom 30 dagar från mottagning av brevet.

Tilläggsuppgifter: Dejourerande brandinspektör, måndag till fredag kl. 9 - 14:30 på telefonnummer 040 631 2916 eller
e-post
palotarkastaja (at) porvoo.fi