Farliga situationer

Under länkarna finns allmänna instruktioner för förfarande för olika farliga situationer och undantagssituationer. Dessa situationer är brand, livräddande första hjälpen, gasfara, strålrisk och den allmänna farosignalen.

Instruktionerna kan skrivas ut och läggas på väggen till arbetsplatsen, skolan eller hemmet. Instruktionerna kan utnyttjas när man gör upp en räddningsplan och när man ordnar utbildningar i anslutning till säkerheten.

Utöver instruktionerna har de regionala räddningsverken utarbetat säkerhetsguider. Guiderna har getts ut på finska, svenska, engelska, estniska, tyska, franska, spanska, somali, kinesiska och på ryska. Guiderna är i PDF-format.

 

poistumistie

vaaramerkki