Strålningsrisk

Sannolikheten för allvarlig strålning är liten i Finland. Eftersom risken ändå finns, har myndigheterna beredskap för en sådan situation. Strålningsläget övervakas kontinuerligt i hela landet och även små avvikelser rapporteras omedelbart. Vid strålningsfara informeras allmänheten genast via tv och radio.

Vid strålningsfara är förfarandet likadant som vid andra miljöolyckor. Om strålningsmängden förutsätter omedelbara åtgärder, informeras allmänheten med den allmänna farosignalen. Då skall man söka sig inomhus och lyssna på radio och tv. Via dem ges närmare anvisningar till exempel om jodtabletter, hur man skyddar maten samt om det är tryggt att gå ut. Anvisningar för strålningsfara ges också i början av telefonkatalogen.

Vid omedelbar strålningsfara ges den allmänna farosignalen.

Gör så här vid strålningsfara  

Sök dig snabbt inomhus

Att söka sig inomhus är ett snabbt sätt att skydda sig och skyddar även vid allvarliga kärnkraftsolyckor. Detta gäller områden som befinner sig på över 20-30 kilometers avstånd från reaktorn. Källarvåningen och byggnadens innersta delar ger det bästa skyddet. Vanligen måste man hålla sig inomhus i några timmar eller högst ett dygn. Om det skett en explosion i ett kärnkraftverk måste man söka sig till ett skyddsrum.

Stäng fönster, dörrar och ventilationsanordningar.

Du kan hindra radioaktiva ämnen från att tränga in i bostaden genom att täta fönster- och dörrspringor till exempel med målartejp, stänga vädringsluckor och stänga av maskinell ventilation. När det radioaktiva nedfallet passerat området vädras lokalerna omsorgsfullt enligt myndigheternas anvisningar.

Följ anvisningarna som ges via radion

Myndigheter ger anvisningar i radio och tv om vad man skall göra. Brådskande meddelanden sänds via alla kanaler och de avbryter pågående program. Medborgarna varnas via radion vid omedelbar livsfara eller när risk för stora miljö- eller andra skador föreligger.
Nödmeddelandena sänds via alla radiostationer samtidigt. Nödmeddelandet avbryter pågående program. Myndigheternas anvisningar kan också läsas på text-tv:s strålningssida 867 och på räddningstjänstens sida 868.


Använd inte telefonen så att linjerna inte blockeras.

Källa: Kodin turvaopas