Oljebekämpning

En stor del av Finska vikens skärgård ingår i det område Östra Nylands räddningsverk ansvarar för. Oljetransporterna på Finska viken har ökat i antal, och enligt prognosen fortsätter tillväxten.

Tillsvidare har vi besparats från allvarliga olyckor på Finska viken. Men allt eftersom trafiken ökar växer risken för en allvarlig oljeolycka.

På vårt område finns många hamnar. Den största av hamnarna är raffinaderiets hamn i Sköldvik som ägs av Neste Oil och som är Finlands största import- och exporthamn.

Räddningsverket i Östra Nyland utvecklar oljebekämpningsberedskapen kontinuerligt. Oljebekämpningsutrustningen som placeras i containrar ökas varvid det är möjligt att snabbt koncentrera utrustningen så nära olycksplatsen som möjligt. Oljebekämpningsfartyg finns längs hela kusten som räddningsverket i Östra Nyland svarar för.

Man skall vara beredd även för oljeolyckor på land där oljetransporterna på landsvägarna utgör den största riskgruppen.

 

IU18

Oljebekämpning